• Wykonanie stoiska targowego
  • Przygotowanie projektu stoiska
  • Przygotowanie grafiki na stoisku
  • Usługi elektryczne, podwieszenia
  • Magazynowanie elementów, transport
  • Wynajem mebli oraz sprzętu audiowizualnego
Stoiska targowe